Ahmet Güntan [İzmir, 21 Mayıs 1955] ilköğrenimini İzmir Güzelyalı Müdafa-i Hukuk
İlkokulu’nda, ortaöğrenimini İzmir Bornova Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Şiirleri ilk olarak Kasım 1977’de Birikim
dergisinde çıktı. Aynı yıllarda Yeni İnsan dergisinde müzik yazıları yazdı. Haldun Bayrı’nın
İki Şahit ve Diğerleri [1997] kitabında bir okuma notu yer aldı. Roza Hakmen’in çevirdiği
Don Quijote ve Kayıp Zamanın İzinde kitaplarındaki şiirleri çevirdi. Bob Dylan’ın
“Mr. Tambourine Man” şarkısına Müslüm Gürses için “Hayat Berbat” adıyla Türkçe söz
yazdı [2006]. Yeni bir şiir ihtiyacını dile getirdiği “Parçalı Ham Manifesto” kitap-lık
dergisinde, “Parçalı Ham.” şiirleri ise 2006’dan sonra dergilerde yayımlandı. Efe Murat
Balıkçıoğlu ile şiir fanzini Cehd’i [2006], Ömer Şişman ile haftalık şiir dergisi Mahfil’i [2008]
çıkardı. Mustafa Irgat’ın yayımlanmamış şiirlerini Sonu Zor [2011] isimli kitapta bir araya
getirdi. Nisan 2009’da yazmaya başladığı kişisel blog’unu [du bakalım] Şubat 2011’de
okuyuculara açtı. 2012’de yayın hayatına başlayan Raskol’un Baltası anlatı dizisinin
editörlüğünü Burak Fidan ile beraber yapıyor.

Şiir: İlk Kan. [1984], Köpüklü Bir Kan, Bir Duman. [1989], Voyıcır 2 [Lâle Müldür ile, 1990],
Romeo ve Romeo. [1995], İlk Kan. [İlk Kan ve Köpüklü Bir Kan, Bir Duman’ın birlikte basımı,
1998], İkili Tekrar. [1999], Mahkeme Kitap. [2005], Toplu Şiirler. 1976-2005 [2008], Parçalı
Ham. [2011], [ PARÇALI ] [ HAM ] Drülütt. [2013].
Deneme: Esrârîler. [2003], İyot. [2006], şiirgeldikelimedeboğuldu. [2011].
Roman: Olanlık. [2012], Tam o sırada. [2014].

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInPrint this pageEmail this to someone